Privacy Policy

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan de informatie die op deze site wordt geplaatst kan  CASARI Shoes & Bags in geen enkel geval  verantwoordelijk worden gesteld, noch direct noch indirect, voor fouten, onjuistheden of weglatingen.
Deze website kan je anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op een andere wijze.
Een e-mail die je stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen of informatie kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail, enz…) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om jouw mail te beantwoorden. Die gegevens  worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank.
Als op onze site links staan naar andere sites, en wanneer  je op één van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.
Voor de inschrijving op de nieuwsbrief worden enkele gegevens gevraagd.Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de e-mail nieuwsbrief gebruikt of voor het aankondigen van acties op en van Casari Shoes & Bags. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald. Uw gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch gebruikt worden voor commerciŽle doeleinden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U kunt steeds uitschrijven of uw inschrijving aanpassen via een link op onze website www.casari-shoes-bags.be.
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Casari Shoes & Bags zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Casari Shoes and Bags geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Casari Shoes & Bags u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Casari Shoes & Bags u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiŽren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).
De inhoud van deze website mag niet door een ander dan CASARI Shoes & Bags bewerkt, verspreidt of gepubliceerd worden, behalve als CASARI Shoes & Bags daar zijn uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming voor heeft verleend. CASARI Shoes & Bags aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen niet met haar uitdrukkelijke toestemming gebeurt.